Tạo tài khoản demo của bạn

Giao dịch trên tài khoản demo với số tiền ảo sẵn có $50,000

Tạo tài khoản demo của bạn

Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn

Tại GO Markets, chúng tôi tin rằng việc cung cấp kiến thức và phân tích thị trường cho khách hàng là một trong những việc quan trọng hàng đầu. Tài khoản demo là một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm môi trường giao dịch thực với tiền ảo. Nền tảng demo cho phép nhà giao dịch mới bắt đầu làm quen với các công cụ trước khi bắt đầu thực tế, để bạn có thể thử nghiệm các chiến lược của mình.

Chúng tôi cung cấp các tài liệu giáo dục bao gồm các video hướng dẫn giúp bạn hiểu và nắm được những kỹ năng cốt lõi để tự tin giao dịch trên thị trường. Giống như hầu hết các khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ hiểu rằng chỉ cần một số kỹ năng chính cần thiết để thành thạo nền tảng giao dịch.