Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ

Chúng tôi cung cấp hàng trăm công cụ CFD có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Vui lòng lưu ý các giờ giao dịch sau đây, có thể ảnh hưởng đến thời gian phiên giao tiếp của một số công cụ sau.

Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ

Chúng tôi cung cấp hàng trăm công cụ CFD có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Vui lòng lưu ý các giờ giao dịch sau đây, có thể ảnh hưởng đến thời gian phiên giao tiếp của một số công cụ sau.

Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh theo bảng dưới đây. Xin lưu ý: Giờ giao dịch thị trường là theo mùa và có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại trên trang này thường xuyên để xem xét phiên giao dịch thay đổi theo mùa trước.

Thời gian là GMT + 2.

Last updated: 28 Nov 2024Frid 22nd DecMon 25th DecTues 26th DecFri 29th DecMon 1st JanTues 2nd Jan
FXNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
ASX200Normal HoursClosedClosedCloses at 07:30ClosedNormal Hours
STOXX50Normal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
DAX40Normal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
CAC40Normal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
ESP35Normal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
FTSE100Closes at 14:50ClosedClosedCloses at 14:50ClosedNormal Hours
JP225Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
WS30Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
US500Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
NDX100Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
US2000Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
VIXNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
USDOLLARNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
HK50Normal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
CHINA50Normal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
NGASNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
XAUUSDNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
XAGUSDNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
USOUSDNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UKOUSDCloses at 22:00ClosedNormal HoursCloses at 22:00ClosedNormal Hours
COPPER-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
WHEAT-FNormal HoursClosedOpens at 16:30Normal HoursClosedOpens at 16:30
SBEAN-FNormal HoursClosedOpens at 16:30Normal HoursClosedOpens at 16:30
UST10Y-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
UST5Y-FNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
EURBND-FNormal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
JGB-FNormal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
UKGB-FNormal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
ASX SharesNormal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
US SharesNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours
HK SharesNormal HoursClosedClosedNormal HoursClosedNormal Hours
CryptoNormal HoursClosedNormal HoursNormal HoursClosedNormal Hours

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ về giờ giao dịch, nền tảng giao dịch hoặc các yêu cầu chung, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, sẵn sàng hỗ trợ bạn 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Điện thoại
Quốc tế: +1 212 858 9589

E-mail
customers_svg@gomarkets.com