Xem trước: Thông báo Bảng lương phi nông nghiệp

15 August 2022 By GO Markets

Share

Xem trước: Thông báo bảng lương phi nông nghiệp

Bảng lương phi nông nghiệp được công bố bởi Cục thống kê lao động Hoa Kỳ vào mỗi đầu tháng. Dữ liệu việc làm mới nhất của Hoa Kỳ trong tháng 7 sẽ được công bố vào thứ Sáu, lúc 1:30 chiều (giờ Luân Đôn).

Tại sao thông báo này lại quan trọng?

Bảng lương phi nông nghiệp là một trong những chỉ số được theo dõi chặt chẽ nhất. Nó được xem là thước đo rộng rãi nhất về sự thay đổi trong việc làm ở Mỹ. Khi số liệu tăng cho thấy việc làm tăng cùng với áp lực lạm phát tiềm ẩn – đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất. Ngược lại, nếu số liệu được công bố thấp hơn, cho thấy một nền kinh tế đang chậm lại – có nghĩa là có thể cắt giảm lãi suất. Biện pháp này chiếm khoảng 80% số người lao động đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội. Nó không bao gồm những người làm việc trong các trang trại, nhân viên hộ gia đình tư nhân, nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên chính phủ.

 

Kỳ vọng

Trong tháng 6, tổng số việc làm mới trong bảng lương Phi nông nghiệp tăng 372 nghìn, trên mức dự báo của nhà phân tích là 268 nghìn. Hầu hết các công việc đến từ các dịch vụ kinh doanh, giải trí, khách sạn, và chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, vẫn ở mức 3,6%.

Các nhà phân tích đang kỳ vọng sẽ có thêm 250 nghìn việc làm mới vào tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ không thay đổi, vẫn nằm ở mức 3,6%.

 

Số liệu bảng lương phi nông nghiệp kể từ tháng 6 năm 2021

 

Tháng 6 năm 2022: 372k

 

Tháng 5 năm 2022: 390k

 

Tháng 4 năm 2022: 428k

 

Tháng 3 năm 2022: 431k

 

Tháng 2 năm 2022: 678k

 

Tháng 1 năm 2022: 467k

 

Tháng 12 năm 2021: 199k

 

Tháng 11 năm 2021: 210k

 

Tháng 10 năm 2021: 531k

 

Tháng 9 năm 2021: 194 nghìn

 

Tháng 8 năm 2021: 235k

 

Tháng 7 năm 2021: 943k

 

Tháng 6 năm 2021: 850k

 

Tỷ lệ thất nghiệp kể từ tháng 6 năm 2021

 

Tháng 6: 3,6%

 

Tháng 5 năm 2022: 3,6%

 

Tháng 4 năm 2022: 3,6%

 

Tháng 3 năm 2022: 3,6%

 

Tháng 2 năm 2022: 3,8%

 

Tháng 1 năm 2022: 4%

 

Tháng 12 năm 2021: 3,9%

 

Tháng 11 năm 2021: 4,2%

 

Tháng 10 năm 2021: 4,6%

 

Tháng 9 năm 2021: 4,8%

 

Tháng 8 năm 2021: 5,2%

 

Tháng 7 năm 2021: 5,4%

 

Tháng 6 năm 2021: 5,9%

 

Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ

Disclaimer: Articles are from GO Markets analysts and contributors and are based on their independent analysis or personal experiences. Views, opinions or trading styles expressed are their own, and should not be taken as either representative of or shared by GO Markets. Advice, if any, is of a ‘general’ nature and not based on your personal objectives, financial situation or needs. Consider how appropriate the advice, if any, is to your objectives, financial situation and needs, before acting on the advice. If the advice relates to acquiring a particular financial product, you should obtain and consider the Product Disclosure Statement (PDS) and Financial Services Guide (FSG) for that product before making any decisions.