Giải thưởng

GO Markets tự hào là nhà môi giới được công nhận trên toàn cầu, cả về dịch vụ và công nghệ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

2023

Giải thưởng thị trường tài chính Trung Đông

Giải thưởng thị trường tài chính Trung Đông được thành lập để công nhận các nhà môi giới ngoại hối hàng đầu, vì những thành tựu nổi bật và đóng góp đáng chú ý cho ngành tài chính.

img
Top 100 tổ chức tài chính đáng tin cậy - Trung Đông

Người chiến thắng 2023

Giải thưởng Wikiexpo 2023

Giải thưởng Wikiexpo được thành lập để thừa nhận hiệu suất đặc biệt trong ngành giao dịch ngoại hối, công nhận các doanh nghiệp đã thể hiện thành tích và đổi mới xuất sắc.

img
Nhà môi giới giỏi nhất năm 2023

Giải thưởng tạp chí kinh doanh quốc tế

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế ghi nhận sự xuất sắc và thành tựu trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh quốc tế, nêu bật những nhân vật chủ chốt đi đầu và cố gắng mang lại chất lượng vượt trội.

img
Nhà môi giới ngoại hối toàn cầu đáng tin cậy nhất Mauritius 2023

img
Nhà môi giới ngoại hối toàn cầu tốt nhất Mauritius 2023

Giải thưởng WeMoney

Giải thưởng WeMoney thể hiện cam kết của công ty đối với sự xuất sắc, đổi mới và sự hài lòng của khách hàng.

img
Tốt nhất cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp

Người chiến thắng 2023

Giải thưởng triển vọng kinh doanh thế giới

Các giải thưởng hàng năm của Triển vọng Kinh doanh Thế giới được thành lập để công nhận các thương hiệu Forex hàng đầu toàn cầu, vì dịch vụ sáng tạo và hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới nhất quán của họ.

img
Nhà môi giới ngoại hối toàn cầu tốt nhất năm 2023 - Mauritius

Người chiến thắng 2023

2022

Giải thưởng Xu hướng đầu tư

Mỗi năm, xu hướng đầu tư giao các giải thưởng xuất sắc để khen ngợi các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ nổi bật cho sự hài lòng của người dùng trên các danh mục khác nhau.

img
Xếp hạng số 1 - Yêu cầu ký quỹ

img
Đánh giá số 1 - Ý tưởng và chiến lược giao dịch

img
Xếp hạng số 1 - Tài trợ tài khoản/rút tiền

img
Người chiến thắng - Tài liệu giáo dục/chương trình

img
Người chiến thắng - Dịch vụ khách hàng

Xu hướng đầu tư Báo cáo giao dịch đòn bẩy Úc 2022

Giải thưởng Forex Toàn cầu

Giải thưởng Forex Toàn cầu nhằm tôn vinh các doanh nghiệp hoạt động forex trên toàn thế giới, trong việc cung cấp giải pháp giao dịch đổi mới trong các thị trường ngoại hối bán lẻ.

img
Nhà Môi Giới Forex Fintech Tốt Nhất Toàn Cầu

img
Nhà Môi Giới Đáng Tin Cậy Nhất EU

img
Hỗ Trợ Giao Dịch Tốt Nhất Châu Á

Giải thưởng Forex Toàn cầu 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế được thành lập để tôn vinh những thành tích xuất sắc nhất trong lĩnh vực Kinh doanh Quốc tế và Tài chính.

img
Best Forex Broker Mauritius 2022

img
Most Trusted Broker Mauritius 2022

2021

Giải thưởng Xu hướng Đầu tư

Mỗi năm, Investment Trends công bố các Giải thưởng dành cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ xuất sắc về sự hài lòng của người dùng trên nhiều hạng mục khác nhau.

img
Nhà môi giới xếp hạng nhất về Giá trị Đồng tiền

img
Nhà môi giới cung cấp Chương trình Đào tạo tốt nhất

3 năm liên tiếp

Báo cáo Xu hướng Đầu tư Giao dịch Đòn bẩy Úc 2021

2020

Giải thưởng Xu hướng Đầu tư

Mỗi năm, Investment Trends công bố các Giải thưởng dành cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ xuất sắc về sự hài lòng của người dùng trên nhiều hạng mục khác nhau.

img
Nhà môi giới có Dịch vụ Khách hàng tốt nhất

2 năm liên tiếp

img
Nhà môi giới cung cấp Chương trình Đào tạo tốt nhất

2 năm liên tiếp

Báo cáo Xu hướng Đầu tư Giao dịch Đòn bẩy Úc 2020

2019

Giải thưởng Xu hướng Đầu tư

Mỗi năm, Investment Trends công bố các Giải thưởng dành cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ xuất sắc về sự hài lòng của người dùng trên nhiều hạng mục khác nhau.

img
Nhà môi giới có Dịch vụ Khách hàng tốt nhất

img
Nhà môi giới cung cấp Chương trình Đào tạo tốt nhất

img
Nhà môi giới có Nền tảng di động tốt nhất

Báo cáo Xu hướng Đầu tư Giao dịch Đòn bẩy Úc 2019

Bắt đầu giao dịch với GO Markets

Giao dịch với GO Markets dễ dàng như đếm 1, 2, 3. Xác nhận danh tính của bạn, nạp tiền vào tài khoản và giao dịch!