Tài liệu hợp pháp

Tài liệu hợp pháp

GO Markets cung cấp tài liệu pháp lý để khách hàng xem xét trước khi giao dịch Forex, CFD hoặc bất kỳ sản phẩm tài chính nào khác có sẵn.
Hãy đảm bảo đọc tất cả tài liệu pháp lý trước khi mở tài khoản giao dịch trực tiếp với GO Markets.
  • Tuyên bố tiết lộ rủi ro – Tuyên bố tiết lộ rủi ro này giải thích những điều bạn cần biết về các sản phẩm mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.
  • Điều khoản và Điều kiện– Các Điều khoản & Điều kiện sẽ chi phối tất cả các giao dịch Sản phẩm Tài chính giữa chúng tôi và bạn.
  • Chính sách Bảo mật – Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tiết lộ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, tiết lộ và phổ biến thông tin cá nhân của bạn.